Her er de ti it-anbefalinger, som skal give 5.000 nye job

Hvordan får vi Danmark op i gear med brug af it og digitale løsninger? Sådan lød spørgsmålet for et år siden til vækstteam nummer 8, som skulle kigge nærmere på it-området og muligheden for at få vækst ved at bruge de digitale muligheder bedre.

Og nu er de ti anbefalinger fra vækstteamet klar. Hvis regeringen følger dem alle, vil det give omkring 5.000 nye arbejdspladser i Danmark frem til år 2020, lyder konklusionen fra udvalget, som havde tidligere Microsoft-direktør Jørgen Bardenfleth for bordenden. Den ekstra værditilvækst i samfundet vil i 2020 være op til 50 milliarder kroner.

En af anbefalingerne er en gammel traver i it-debatten, nemlig at alle danskere skal have adgang til hurtigt bredbånd. Det skal ske ved at kommuner og regioner aktivt går ind og arbejder for sagen, og gennem partnerskaber mellem det offentlige og teleselskaberne. For eksempel kan man bruge lånegarantier eller etablere en fond, der sikrer højhastighedsbredbånd til alle, lyder en anbefaling.

Der er også brug for en bedre digital sikkerhed i Danmark, og her anbefaler vækstteamet, at man skrotter CPR-nummersystemet og giver danskerne et nyt nummer, som ikke rummer fødselsdato eller afslører køn. Dette nye nummer skal så aldrig kunne bruges som autentifikation, altså bevise, at du er den, du er, som CPR-nummeret nogle gange bliver i dag. I stedet skal det ske gennem en anden digital nøgle, for eksempel NemID, skriver udvalget.

Når Danmark i dag ligger ’i verdenseliten’ for digitalisering af den offentlige sektor, er det ’et paradoks’, at de private leverandører af den slags løsninger i Danmark ikke har kunnet omsætte den erfaring til eksportsucceser, skriver vækstteamet.

Alle andre lande skal samme vej, så det gælder om at slå til nu og få solgt nogle af de løsninger, der allerede kører i Danmark. Det kan hjælpes på vej med blandt andet et konsortium, hvor det offentlige arbejdet sammen med private virksomheder om at få sat gang i eksporten, lyder en anden anbefaling.

I en tid hvor Big Data er på alles læber, skal danske virksomheder arbejde på at omsætte data til værdifuld viden. Her kan staten hjælpe med langt bedre adgang til alle de data, som gemmer sig i registre og hos for eksempel Dansk Statistik, lyder det fra vækstteamet. Staten er allerede i gang med at give nogle data fri, men det kan udvides til mange flere områder, lyder anbefalingen.

Derudover peger udvalget på forbedringer af danskernes digitale kompetencer, med en bedre indsats i folkeskolen og resten af uddannelsessystemet, hvilket også kræver bedre digitale værktøjer i skolerne. De kan også eksporteres, hvis de bliver gode nok, lyder det fra vækstteamet.

Hos virksomhederne skal der også fokus på, hvordan man sætter fut i produktionen ved hjælp af it-løsninger, og det skal et nationalt partnerskab på området hjælpe dem i gang med. Universiteterne skal også have forskning målrettet netop dette emne.

Og så skal forholdene for iværksættere gøres bedre, ved at en ’handlekraftig task force’ får lov at tage fat på de forhindringer, der kan være for iværksætterne.

Rapporten og de ti anbefalinger bliver i dag overdraget til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, som så kan tage dem med videre i regeringens arbejde med en stor vækstplan, der kommer til foråret.

Læs alle anbefalingerne i rapporten fra vækstteamet.

Vækstteamets 10 anbefalinger:

  • National strategi for digitale kompetencer
  • Styrkelse af digital læring i uddannelsessystemet
  • Nationalt partnerskab for at øge digitaliseringen i Danmark
  • Adgangen til og evnen til at behandle data som vækstdriver skal styrkes
  • Større erhvervsmæssigt udbytte af IKT-forskning
  • Styrkede vækstvilkår for digitale virksomheder
  • Offentlig digitalisering der understøtter erhvervslivet
  • Offentlige indkøb, der også fremmer eksportpotentialet
  • Adgang til hurtig bredbåndsinfrastruktur for alle borgere og virksomheder
  • Digital sikkerhed der understøtter den digitale vækst
Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>