Ingeniører i det offentlige: Giv os arbejdsro – ikke reformer

Det er svært – ja nærmest umuligt – at være uenig i nogen af de syv principper i den såkaldte tillidsreform, som økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager slår et slag for i et interview med Ingeniøren i dag. Men at få udfoldet principperne i den virkelige verden bliver meget svært.

Sådan lyder det samstemmende fra to ingeniører, der arbejder i det offentlige.

»Det er fint og flot alt sammen – og svært at være imod,« lyder det således fra sagsbehandler i Hvidovre kommune, akademiingeniør Preben Mac.

Opret dit cv på Jobfinder – og lad din nye arbejdsgiver finde dig.

Ministeren slår til lyd for, at ’det skal være slut med at mudre faglige vurderinger til med detailregulering’. I stedet skal der sættes en kulturforandring i gang på de offentlige arbejdspladser, som giver plads til de faglige vurderinger fra den tekniske sagsbehandler.

Læs også: Margrethe Vestager: Der skal være mere plads til ingeniørernes faglige vurderinger

Ærlig talt har vi ikke brug for endnu en reform. Vi har brug for arbejdsro.
Michael Herold, driftsleder, Køge Kommune

Michael Herold, driftschef i Køge Kommune, har vanskeligt ved at se, hvad der egentlig er nyt i de syv principper, og advarer om, at reformen kan koste både energi og kapital, og at den risikerer at kortslutte nogle af de processer, der allerede er i gang:

»Ærlig talt har vi ikke brug for endnu en reform. Vi har brug for arbejdsro. Aldrig er antallet af reformer og ændringer kommet så hastigt, som de gør i dag i det offentlige. Vi når ikke at se, om noget virker, før der skal omstruktureres,« påpeger han.

Regler forhindrer faglighed

Preben Mac hæfter sig ved, at principperne i tillidsreformen åbner for en stor grad af tillid og ansvar til medarbejderne, men at det ikke harmonerer med den virkelighed, han agerer i:

»De syv teser handler meget om at sætte ledelsen fri, men de statslige styrelser fodrer os med ensformighed og regelrettelser, som binder os fagligt,« forklarer han.

Bag tillidsreformen står Akademikerne (som IDA er medlem af), KL, Danske Regioner, FTF, OAO (LO’s offentligt ansatte).

Reformen udstikker principper for samarbejdet på det offentlige arbejdsmarked om modernisering af sektoren, og den påvirker arbejdsbetingelserne for over en million offentligt ansatte. Konkrete moderniseringsprojekter fra kommuner og regioner bliver løbende offentliggjort på modernisering.nu.

Her er de syv principper i aftalen:

  • Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater.
  • Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen.
  • Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar.
  • Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation.
  • Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker.
  • Ledelse og engagement skal fremme innovation.
  • Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer.

For eksempel er reglerne for miljøgodkendelse meget standardiserede, og der er centrale krav til, hvordan kommunale sagsbehandlere helt præcist skal gennemføre et miljøtilsyn:

»Procedurerne er meget standardiserede, og der er krav til, hvordan vi udvælger virksomhederne. Vi kan f.eks. ikke frit vælge de mest miljøbelastende. Det er da det modsatte af at have tillid til, at vi kan vurdere fagligt,« påpeger han.

Den stadige strøm af nye regler og ændringer på miljøområdet er ifølge Preben Mac en barriere for tillidsreformen – alene affaldsbekendtgørelsen blev ændret tre gange fra marts 2011 til december 2012:

»Hvis principperne om engagement og tillid skal gennemføres, tror jeg lige, at ministeren skal hive fat i sine ministerkolleger, så de kan se på, om de mange regler og procedurer, styrelserne laver, harmonerer med principperne i tillidsreformen,« foreslår han.

Borgerinddragelse er et plus

Det eneste lille lyspunkt er princippet om at inddrage borgernes ressourcer, mener Michael Herold:

»Det er en god opfordring til, at de enkelte fagspecialister kommer ud af deres elfenbenstårn og bliver bedre til at lytte til fru Hansens input. Vi får afgjort de bedste resultater gennem borgerdreven innovation,« siger han.

Princippet kan dog ikke gennemføres med mindre, der bliver pillet ved lovgivningen på det tekniske område, påpeger Michael Herold:

»Det er regeringen nødt til at se nærmere på, hvis vi for alvor skal styrke borgerinddragelsen, og tillidsreformen skal blive en succes.«

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>