Metro skrotter detektionssystem og indfører perrondøre

Et automatisk detekteringssystem sørger i dag på metroens stationer over jorden for at standse metroen, hvis personer eller genstande, der kan medføre afsporing, falder ned på sporet. Men det såkaldte Obstacle Detection System (ODS) er så upålideligt, at det siden metroens start har medført et hav af falske alarmer, fordi dets evne til at genkende objekter var for ringe. Faktisk har det forringet metroens effektivitet med 20 procent, vurderer Metroselskabet.

Derfor ryger detekteringssystemet på metroens 12 stationer over jorden nu ud og erstattes af Automatic Platform Gates (APG) , som kendes fra de underjordiske stationer og stationen i lufthavnen.

ODS-systemets funktion har i realiteten været så ringe, at det ifølge Havarikommissionen i flere perioder har været koblet fra – i strid med sikkerhedsforeskrifterne.

Ifølge Metroselskabet giver både ODS og APG dog fuldt tilfredsstillende sikkerhed for passagererne, og skiftet til perrondøre sker alene for at forbedre effektiviteten.

Metroselskabet forventer, at APG-systemet – altså perrondøre også på metroens overjordiske stationer – vil medføre følgende fordele for Metroen og dens passagerer:

  • Ca. 20-27 pct. af de nuværende driftsforstyrrelser vil forsvinde (27 pct. skyldes alene ODS-systemet, men APG vil forventeligt indføre et lavt antal fejl som det i dag ses på Lufthavnen station (hvor der er APG) eller ved et lignende system i Helsinki).
  • Med APG vil afstanden mellem togene kunne mindskes fra 120 sekunder til 100 sekunder, samtidig med at passageren ikke vil opleve flere mistede afgange.
  • Dette giver en forventet kapacitetsforøgelse på ca. 15-20 pct., hvilket især vil kunne mærkes i myldretiden.
  • Den øgede afskærmning vil give passagererne mere læ på stationerne.
  • Der vil være plads til flere personer på stationerne, da det er muligt at udnytte flere kvadratmeter, da der ikke er behov for den relativt brede sikkerhedszone.

»Perrondørene har den fordel, at de sikrer en højere driftsstabilitet, fordi man undgår, at aviser, der blæser ned på skinnerne, fugle eller andet standser og forsinker togtrafikken uden grund. Desuden gør perrondørene det tryggere og mere behageligt for passagererne at opholde sig på perronerne. Og så giver de mulighed for at udnytte perronarealet fuldt ud,« siger en talsmand for Metroselskabet.

ODS årsag til 27 procent af metroens driftsforstyrrelser

ODS-systemet består af optiske systemer, enten baseret på infrarøde lysstråler eller laserstråler, på Amagerbanen suppleret med videoovervågning. Hvis en person eller genstand falder ned på skinnerne, brydes strålerne og toget stopper.

27 procent af metroens driftsforstyrrelser skyldes, ifølge Metroselskabet, den automatiske detektering, der stopper toget, når det sner, eller når måger eller gratisaviser flyver rundt over skinnerne.


Metroens 12 stationer over jorden vil fra marts blive udstyret med døre mellem perron og spor ligesom de underjordiske stationer allerede har. Foto: Illustration: Metroselskabet/Cenario

Går i gang til marts

Anlægsarbejdet, der kommer efter en bevilling på 200 mio. kr. fra Folketinget, går i gang i marts måned og omfatter ombygning og forstærkning med nye stålkonstruktioner på 12 åbne stationer, etablering af midlertidige platforme til brug for metrodrift og af kabelveje til alle systemer, som senere bliver installeret samt forberedelse af de nye perronforkanter til perrondøre, der også bliver installeret senere.

Efter sommer og et år frem, bliver det nuværende ATC-system, dvs. de vitale sikkerhedsfunktioner, opgraderet, teknikrum med nyt udstyr inklusive strømforsyning og it-systemer indrettet, der bliver ført kabler fra teknikrum til platforme og perrondørene jordet, it-systemerne, dvs. ATC og APG, bliver integreret, de fysiske perrondøre bliver sat op på stationerne, perrondørenes funktionalitet skal testes og godkendes, og ODS bliver taget ned.

Hele operationen skal efter planen være gennemført om halvandet år, og Metroselskabet vurderer, at ændringen – selv uden indkøb af flere tog – vil forbedre metroens driftseffektivitet med 20 procent, både fordi man slipper for de mange stop, og fordi togene så vil kunne køre med 100 sekunders intervaller, hvor de i dag, selv i myldretiden, kører i 2 minutters-drift.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>