Ny fond skal booste dansk klimateknologi i udviklingslandene

En ny klimafond, som staten samarbejder med en række pensionskasser og institutionelle investorer om, skal skabe grøn vækst i udviklingslandene og sikre, at det sker med dansk teknologi og knowhow.

Klimainvesteringsfonden kommer til at råde over i alt 1,2 milliarder kroner, som indskydes af Pensionsselskaberne PensionDanmark, PKA, Pædagogernes Pensionskasse, Dansk Vækstkapital samt statens Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Parterne forventer, at fonden vil være med til at skyde gang i samlede investeringer i udviklings- og vækstlande på 8-9 millioner kroner, og de regner med 12 procent i årligt afkast.

Fonden skal via sine investeringer sikre mindre og mellemstore danske virksomheder adgang til nye lande og markeder. Geografisk kan projekterne udføres i stort set samtlige lande i Latinamerika og Afrika, hovedparten af landene i Asien og nogle få lande i Europa.

Den vil kun investere i projekter og teknologier, der enten direkte eller indirekte medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor vil konkrete beregninger af klimaeffekten også indgå i investeringsbeslutningerne.

Målet er at skyde penge i udnyttelse af sol, vand og vind, samt underleverandører til disse teknologier. Fonden kan også investere i energieffektivisering og opgradering af eksisterende teknologier. Dog skal der sikres mindst 20 procents forbedring af effektiviteten i teknologien. Også biogasteknologier, transport-teknologier samt materiale og udstyr som isoleringsmaterialer og fjernvarmesystemer kan komme i betragtning, ligesom fonden kan investere i klimatilpasningsprojekter.

Nej til kul og CO2-lagring

Klimainvesteringsfonden kan ikke investere i ny energiproduktion baseret på kul eller i projekter, der har til formål at indfange eller lagre CO2.

Fonden er dannet for at bidrage til at nå målet fra klimatopmødet i København i 2009 om at rejse 100 milliarder dollars årligt fra 2020 til klimainvesteringer i udviklingslande.

’Danmark har derved lagt sig i spidsen for arbejdet med at mobilisere klimafinansiering, der er afgørende for at sikre den nødvendige grønne omstilling i udviklingslandene og reducere den globale opvarmning’ hedder det i pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Dokumentation

Faktaark om Klimainvesteringsfonden.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>