Nyt lovforslag: Få nyt CPR-nummer, hvis det gamle bliver misbrugt

Det danske CPR-nummer-system har været til diskussion i årevis og bliver jævnligt beskyldt – især fra it-kredse – for at blive brugt helt forkert, nemlig som et slags password i stedet for blot som et unikt ID-nummer til borgerne. Konsekvensen har været, at svindlere har kunnet misbruge CPR-numre til for eksempel at købe varer på afbetaling i andres navn, men det skal et nyt lovforslag nu dæmme op for.

Det sker dog ikke ved at ændre reglerne for brugen af CPR-numre, men ved at give ofre for identitetstyveri ret til at få et nyt CPR-nummer.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager fremlagde i sidste uge lovforslag L110, som skal diskuteres i folketingssalen for første gang torsdag den 23. januar.

‘Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt i særlige tilfælde at tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet. Denne mulighed foreligger ikke i dag, hvor et nyt personnummer alene kan tildeles, såfremt der er fejl i de oplysninger, der indgår i personnummeret,’ skriver ministeren som motivation for lovforslaget.

Konceptet med at kunne uddele et nyt CPR-nummer blev præsenteret allerede i foråret 2013, da debatten om CPR-numre kørte i højt gear. Dengang lød det fra Margrethe Vestager, at problemet hovedsagligt var, når butikker og andre firmaer var for ukritiske med at bruge CPR-numre som autentifikation for en kundes identitet. I stedet skulle de hellere kræve NemID-login, forklarede hun.

Derfor skal det heller ikke være nemt at få nyt CPR-nummer, men skal kun bruges i særlige tilfælde, lød det i juli fra ministeren.

Læs også: Vestager: Nyt CPR-nummer er sjældent en god løsning på identitetstyveri

Lovforslaget beskriver ikke særlig konkret, hvornår man kan få nyt CPR-nummer, ud over at det også er muligt at få det, selvom misbruget tilsyneladende er stoppet.

»Formålet med lovforslaget er også, at tildeling af nyt personnummer kan komme på tale i tilfælde, hvor misbruget ikke længere er aktuelt, såfremt borgeren oplever fysiske eller psykiske gener og frygt for, om det stedfundne misbrug endegyldigt er bragt til ophør,« står der i motivationen.

Høringssvarene til lovforslaget er overvejende positive, men Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) er mere kritisk. Lovforslaget løser ikke de grundlæggende problemer med brugen af CPR-numre, skriver rådet og opfordrer til mere omfattende tiltag:

‘RfDS anbefaler derfor, at det fremlagte lovforslag kombineres med en grundlæggende reform af CPR-systemet, der gør digitale ID-løsninger til omdrejningspunkt for sikker identifikation, og dermed afløser CPR-nummeret i sin nuværende form,’ skriver Rådet for Digital Sikkerhed i høringssvaret.

Med lovforslag L110 bliver også muligheden for den såkaldte forskerbeskyttelse fjernet. I dag kan man bede om ikke at blive inddraget i forskning og statistiske undersøgelser, men problemet er nu, at for mange har tilmeldt sig den mulighed. Det påvirker muligheden for at lave undersøgelser med repræsentative data om befolkningen, lyder begrundelsen for helt at fjerne muligheden.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>