Princeton-ingeniører: Facebook vil miste 80 pct. af sine brugere inden for tre år

Facebook-smitten er ved at tabe pusten, og senest i 2017 vil antallet af brugere kun være en femtedel af i dag. Det viser en ny analyse gennemført af John Cannarella og Joshua Spechler fra Princeton University i USA.

De to forskere har taget udgangspunkt i den velkendte SIR-model, der bruges i forbindelse med spredning af smitsomme sygdomme som mæslinger, røde hunde osv. og overført denne model til brug ved udbredelsen af sociale netværk.

De har først anvendt modellen på det sociale netværk Myspace, der blev oprettet i 2003 og som toppede i 2008, men som i dag stort set er forsvundet. Efter at have valideret deres model for udbredelsen af sociale netværk på denne måde, har de brugt tilsvarende data for Facebook.

I en artikel med titlen Epidemiological modelling of online social network dynamics konkluderer de, at Facebook står over for en meget dramatisk og hurtig nedtur. Mellem 2015 og 2017 vil Facebook miste 80 pct. af sine brugere.

Under de givne forudsætninger ser analysen ud til at være gennemført helt korrekt, men man kan naturligvis godt være lidt tvivlende over for, om en model, der er valideret på et lille socialt netværk som Myspace, også kan overføres til det langt større Facebook-netværk.

Det er også værd at notere, at John Cannarella og Joshua Spechler ikke er forskere med speciale i spredning af sygdomme. De er begge ph.d.-studerende ved Princeton University i USA tilknyttet Department of Mechanical and Aerospace Engineering, hvor de forsker i systemer til energilagring.

De har meddelt nyhedsbureauet AFP, at de ikke ønsker at kommentere deres artikel, før den har gennemgået en peer review-proces med henblik på optagelse i et tidsskrift.

Som alle videnskabelige artikler slutter de to unge forskere også deres artikel med en tak til andre forskere – den sidste der takkes er lederen af deres forskningsafdeling, professor Craig B. Arnold. Han takkes for frugtbare diskussioner om golf.

Dette forhold fremgår dog ikke af deres Facebook-opdateringer. Cannarella og Spechler har begge en Facebook-profil, men er meget lidt aktive.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>