Udskudt igen: Skat stadig i hovedbrud over Bitcoin

Skat er blevet udfordret af virkeligheden. Penge er ikke, hvad de har været.
På trods af massive forsøg på at italesætte de nye penge, som om at disse skulle være mere virtuelle, end de penge, som nationalbanker og kommercielle banker har levet tykt fedt og længe på at fabrikere lige ud af det blå, så fortsætter Bitcoins med at virke, til skræk og advarsel for hele den herskende monetære og ideologisk monetaristiske uorden.
Modsat de kommercielle bankers kontopenge, M1-3, og nationalbankernes M0, så fortsætter Bitcoins med at stige i værdi.
Skat har slet ikke råd til at lade være med at anerkende den økonomi, som udfolder sig med betalinger over Bitcoins. Varer og ydelser kan udveksles og der kan afregnes for det i den nye valuta uden om de nationale og internationale inflationspenge. Det er et faktum, som skat må lære at leve med. Ellers er det bare synd for skat. Dybest set kan skat ikke gøre noget ved det.
Denne valuta kan endog gå hen og blive den primære form for base-Money, fordi den faktuelt er begrænset i sin udbredelse, fordi den er det første faktuelle alternativ til nationernes penge, og fordi disse penge aldrig vil kunne kontrolleres af nogen myndighed, hvilket giver den en troværdighed, som skat, stat og bankvæsen kun kan være grøn af misundelse over. Det er ikke staten, der giver pengene deres markedsværdi. Men det, at de virker som betalingsmiddel, og at de er begrænsede i mængde. Det sidste, det er bankernes og staternes penge ikke. Se bare på, hvor mange der er lavet over de sidste 30 år. Så har i forklaringen på finansboblen, der måtte briste!
Valutaen har mulighed for at blive selve likviditetens likviditet, det som hedder Out-side-money, hvor modsætningen er in-side-Money. Disse penge sættes ikke i verden via gældsmekanismen, den som kommercielle og nationale banker benytter sig af.
Betalingerne sker her fra bruger til bruger, uden mulighed for tredje instanser for at blande sig. Hverken Skat eller andre kan tage sig betalt for de transaktioner, som gennemføres i denne møntenhed.
Skat må anerkende den nye økonomi. Skat må benytte sig af den smule legitimitet, som den har tilbage, og appellerer til borgernes gode vilje og forståelse, hvis man ønsker at se sig imødekommet. Man må slå på, at man er repræsentant for den smule, der er tilbage af fællesskabet, efter at markedsfundamentalisterne har overladt det meste til de statsstøttede nationale og internationale røvere og banditter, så som Goldman Sachs og alle de andre åh… så rationelle skattesnydere. Og så må man håbe på, at demokratiet kan genvinde lidt af den legitimitet, som man har mistet ved at skide folket op og ned ad ryggen med sit brandudsalg til forbryderne rundt op på de små palmebevoksede sydhavsøer.
Søg på “bitcoin, virtuelle penge”
Søg på “endogent skabte penge”
Søg på “sandheden om økonomien tenderer mod at gå under for markedet”
Søg på “markedsfundamentalisme, det moderne projekt”
Alt sammen peger på skattefars og den herskende ordens udfordring. Tabuerne, som de kommercielle medier ikke kan skrive om.
søg på “kommercielle medier”

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>