Ny drone kan afsløre svovlsyndere fra luften

Hvordan skal reglerme håndhæves? Hvem skal foretage brændstofmålinger af skibene i havnene og ikke mindst: Hvordan skal det foregå rent teknisk?

Spørgsmålene breder sig som ringe i vandet i den maritime transportsektor her kort før nye internatio­nale regler om et maksimalt svovl­indhold i skibes brændstof på 0,1 procent træder i kraft 1. januar.

Et svar på nogle af spørgsmålene kan komme fra den danske virksomhed Explicit, der står bag udviklingen af en autonom drone, der kan sniffe sig til indholdet af svovl i røgfanen fra de store skibe.

Om det såkaldte Project Sense siger direktør i Explicit Jon Knudsen:

»Vi er egentlig en 16 år gammel softwarevirksomhed, men de seneste 3-4 år har vi arbejdet med udvikling af droner til kemiske målinger af bl.a. luftkvalitet, hvor dronen guider sig selv, opsamler data, analyserer og afleverer dem til en central cloud-baseret platform. Men det var først, da vi i 2013 deltog i Copenhagen Cleantech Cluster, at vi fik hul igennem til den maritime verden.«

I den grønne tænketank blev Explicit sat sammen med Force Tech­nology under arbejdstitlen luftkvalitet og dermed var der kontakt til en af de vigtige partnere i det videre forløb.

»De opforderede os til at søge midler i Miljøstyrelsens Program for Grøn Teknologi med henblik på at udvikle en droneteknologi, der kunne anvendes til håndhævelse af reglerne om svovludledning ved at måle svovldioxiderne i skibsrøgen i et real time-miljø på åbent hav,« siger Jon Knudsen.

Med 1,05 millioner kroner i støtte og kyndig vejledning fra følgegruppen, der ud over Force Technology tæller Miljøministeriet, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening, kunne virksomheden i juli i år foretage den første testflyvning med en fastvingedrone i farvandet ud for Røsnæs i Vestsjælland.

Testflyvning i juli

»Ved testflyvningen testede vi både manuel og autonom flyvning efter en forudbestemt rute og foretog de nødvendige justeringer af indsugninger i filtret og korrigede for sensorstøj. Resultaterne var så tilfredsstillende, at vi i dag står med et system, der er klar til at gå i luften,« siger Jon Knudsen.

I Danmark har man indtil videre primært udtaget brændstofprøver (ca. 75 årligt), når skibene er i havn, for at kontrollere den nuværende grænse på 1 pct. Men det er en langsommelig proces, og i mellemtiden er skibene sejlet videre. Metoden fanger heller ikke de titusindvis af årlige gennemsejlinger i danske farvande.

Det håber Jon Knudsen, at drone­teknologien kan være med til at gøre noget ved:

»I princippet kan dronen, når den fanger en overskridelse af svovlreglerne, med det samme registere det online og sende informationen videre til de europæiske myndigheder, hvor skibet næste gang skal i havn. Men det er op til myndighederne i EU at blive enige om dén procedure. Det juridiske blander vi os ikke i,« siger han.

Ud over Holland og Belgien, som har afsat flyvetimer til overvågning af skibe, men uden nogen konkretisering af udstyret, er Danmark det eneste land i Europa, der har afsat midler til udvikling af teknologi til overvågning af svovludledning fra skibsfarten.

Miljøministeriet har med sin Ren Luft-pakke sat svovlforurening på dagsordenen og afsat syv millioner kroner til håndhævelse af de nye regler. De penge vil blive sendt i EU-udbud, og der deltager Explicit på linje med alle andre konkurrenter i Europa.

»Vi ved ikke, hvad den udbudsrunde ender med rent teknologisk, det kan være håndholdt måleudstyr på land, eller det kan være en sensor placeret under Storebæltsbroen. Men vi håber selvfølgelig, at vores erfaring fra Program for Grøn Teknologi kommer os til gode,« siger Jon Knudsen.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>