Sådan undgår Novozymes at udvikle en ‘Rolls Royce’, når kunderne efterspørger en ‘folkevogn’

Selv om man selv synes, man har gode innovationsprocesser, kan man godt arbejde med at gøre dem endnu bedre. Det er baggrunden for et nyt program hos den danske enzymgigant Novozymes, der skal sikre, at selskabet får sendt endnu mere innovation gennem forskning- og udviklingsprocessen og ud på markedet.

Programmet har fået titlen ‘Inno­vate to excite’, og formålet er at få udviklet nye produkter, der kan begejstre kunderne og kundernes kunder. Med programmet vil Novo­zymes screene endnu flere ideer, men også opbygge skarpere ‘regler’ for, hvad der sikrer, at et projekt får lov til at fortsætte og dermed bruge udviklingsressourcer.

Er det tid til nye udfordringer? Tjek mulighederne på Jobfinder.

»I øjeblikket anvender vi en helt traditionel stage-gate model, og den styrker og fastholder vi. Så lægger vi et ressourceallokeringsværktøj ovenpå og understøtter det hele med it, som samlet styrker vores porteføljerapportering og portefølje­management. Desuden ændrer vi på, hvordan vi gennemfører vores projekter, så der kommer flere parallelle forløb i de tidligere faser,« forklarer senior director i Novo­zymes Anders Ohmann.

Hør Anders Ohmann på messekonferencen projekt:værktøjsdagen 2014 på Radisson Falconer, Frederiksberg, torsdag 20. november 8.30-17.30.
Yderligere information og tilmelding på projektdagen.dk

Ikke kun it-systemer

»Projekt- og porteføljestyringsværktøjerne hjælper os til at få allokeret de rigtige ressourcer og kompetencer på projekterne på de rigtige tidspunkter. Men for os handler det ikke kun om værktøjer. Det er en samlet indsats fra hele organisationen. Det handler i højere grad om vores processer, og den måde vi samarbejder på, så vi ikke risikerer, at den tekniske del af organisationen løber langt, langt ind i udviklingsforløbet uden at have det afstemt med den kommercielle del. Det er et mindset og nogle processer samt en respekt for dem,« uddyber han og fortsætter:

»Meget gør vi allerede i dag, men vi skal blive bedre til at fokusere og prioritere samt arbejde ensrettet og systematisk. Vi ønsker at skabe et endnu stærkere bånd mellem vores strategi, prioritering af ressourcer, samarbejdet på tværs i organisationen og de enkelte udviklingsprojekter.«

Anders Ohmann understreger, at det er afgørende tidligt i udviklingsforløbet at få tilstrækkeligt med troværdige data, der kan kvalificere det kommende produkts kommercielle værdi.

»Det nytter ikke noget, at vi udvikler en ‘Rolls Royce’ til vaskepulvermarkedet, når behovet er en ‘folkevogn’. Vi har eksempler på, at vi har været ekstremt begejstrede og også troet, at vi havde tjekket med kunderne, men når vi kommer til markedet, har vi kunnet konstatere, at det ikke lige var det, der var behov for derude. Vi skal have et handshake meget tidligt i forløbet mellem den tekniske del af vores organisation og den kommercielle del – uden at dræbe begejstringen,« understreger han.

Strammere projektmodel

Selve projektmodellen vil også blive strammet op, så der kommer færre porte (stages) i modellen, men at der til gengæld kommer mere gennemskuelige og mere præcise krav til, at et projekt får lov at fortsætte.

»Vi tror på, at vi tidligere kan identificere de gode ideer. Vi vil komme til at screene flere ideer tidligere og kunne fejle noget hurtigere. Det handler om ikke at hænge fast i projekter i årevis og meget sent i vores udvikling finde ud af, at et projekt er for teknisk vanskeligt eller markedsmæssigt uinteressant. Gør vi ikke det, holder vi i virkeligheden vores udviklingsressourcer for nar og bruger dem på noget, hvor det havde været bedre, hvis de var blevet brugt til noget andet,« pointerer projektdirektøren.

Tidligere innovation

Novozymes bruger 14 procent af omsætningen på forskning og udvikling og der er omkring 1.500 mennesker i Novozymes, der på den ene eller den anden måde er beskæftiget med produktudvikling.

»Der er lidt for langt mellem de projekter, der virkelig giver banebrydende innovation. Vi må erkende, at det er svært at identificere blockbusters på et tidligt tidspunkt, men det håber vi, at vi kan blive bedre til at forudse. Vi har det svært med at stoppe projekter og har haft en kultur, som man kunne kalde de tusinde blomsters have, hvor vi har ventet og så kigget på, hvilke blomster der blev de smukkeste. Nu vil vi ind tidligere, fordi vi ved, at hvis vi gøder netop denne type blomster, så vil det sandsynligvis føre til langt de smukkeste blomster – altså skabe de mest succesfulde projekter, lyder analogien fra Anders Ohmann.

Den forbedrede innovationsproces skal meget gerne føre til hurtigere lancering af mere banebrydende innovation – og ifølge Anders Ohmann skal en mere differentieret tilgang til innovation være med til at løfte dette.

»Vi respekterer, at det er forskellige processer, der skaber indsigt og viden i de tidligere faser og de senere faser. Der er lidt mere samlebånd over de senere processer, mens det er mere udforskende og learning loops i starten. Det bygger vi nu ind i den måde, vi arbejder på i projekterne, så vi sikrer, at der bliver plads til fordybelse og til at forsøge nye veje og på den måde få nye erkendelser. Vi er meget opmærksomme på ikke at kvæle kreativiteten i de tidlige faser,« siger han.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>