Undersøgelse: Luftforurening giver børn adfærdsproblemer

Uopmærksomhed, hyperaktivitet og lidt for stor impulsivitet: Børns adfærd påvirkes i høj grad af luftforurening.

Faktisk er risikoen for, at børn udvikler adfærdsproblemer fem gange større, hvis moderen under graviditeten har været udsat for de såkaldte aromatiske kulbrinter eller PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon), som er skabt af forurening fra især biler, lastbiler og busser. Det skriver magasinet Scientific American på baggrund af en undersøgelse foretaget af forskere ved Columbia University.

Undersøgelsen har kigget på koncentrationen af PAH i kroppen på 233 nyfødte børn. De børn, hvis koncentration af aromatiske kulbrinter var højest, har ifølge undersøgelsen fem gange større risiko for at udvikle adfærdsproblemer som uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet end de børn, hvis koncentration af stoffet var lavest.

Risiko for ADHD

Samtidig vil flere af de børn, hvis PAH-koncentration var højest, på sigt kunne risikere at udvikle ADHD, hvis symptomer kan være kendetegnet ved uopmærksomhed, voldsom hyperaktivt og impulsivitet, viser altså undersøgelsen fra Columbia University.

Frederica Perera forsker i miljømæssgge påvirkninger af mennesket ved Columbias Mailman School of Public Health. Hun har været undersøgelsens hovedforfatter og siger til Scientific American:

»Vores forskning tyder på, at miljømæssige faktorer kan være medvirkende til opmærksomhedsproblemer i betydelig grad.«

Hun bakkes op af Dr. Andrew Adesman, der er chef for udviklingsmæssige og adfærdsmæssige børnesygdomme ved Steven & Alexandra Cohen Children’s Medical Center i New York:

»Luftforurening er forbundet med skadelige virkninger på opmærksomhed, adfærd og kognitive funktioner. Der er ikke tvivl om, at luftforurenende stoffer kan udgøre en række potentielle sundhedsrisici for børn i alle aldre. Noget der allerede kan begynde i livmoderen,« siger han til Scientific American.

Tidligere undersøgelser fra Columbia University har vist, at de aromatiske kulbrinter kan påvirke hjernen i en sådan grad, at menneskers IQ bliver lavere, og at man risikerer at udvikle angst og depression allerede i alderen tre til syv år, skriver Scientific American.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>