Daily Archives: June 13, 2014

Energiministre vil tillade 7 pct. madbaseret biobrændstof i benzin og diesel

Et flertal af EU’s energiministre besluttede fredag at sætte et loft på 7 pct. for andelen af madbaseret biobrændstof i benzin og diesel frem mod 2020.

Kommissionen havde ellers foreslået en grænse på 5 pct. i forbindelse med revision af biobrændstof- og VE-direktivet, der samlet set skal fremme vedvarende energi i transportsektoren.

De 7 pct. skal sammenlignes med EU’s mål for 2020, der siger, at 10 pct. af energien til transportsektoren til den tid skal komme fra vedvarende energikilder – for eksempel i form af biobrændstoffer, biogas eller grøn strøm.

Uden den vedtagne begrænsning forventede man, at 8,6 pct. af biobrændstofferne ville være produceret på madbaseret biomasse som for eksempel majskerner eller rapsolie.

Bæredygtighedskrav ad bagvejen

Med loftet over madbaserede biobrændstoffer forsøger Kommission indirekte at stramme bæredygtighedskravene til biobrændstofferne.

Egentlige krav om beregning af ILUC faktorer (indirect land use factor) er ikke på tale – i stedet skal landene indberette data om de anvendte biobrændstoffers oprindelse til Kommissionen, der med disse data senere kan give et overblik over miljøbelastningen .

Beslutningen om at sætte grænsen ved 7 pct. og ikke ved de 5 pct. kritiseres af for eksempel Mellemfolkeligt Samvirke for at kunne få alvorlige konsekvenser for verdens fattige.

Fremstilling og brug af såkaldt førstegenerations biobrændstof kan nemlig medføre jordtyveri og fortrænge produktion af fødevarer til mennesker i udviklingslandene.

Glæde over nye 2G krav

I det danske biobrændstofmiljø er man derimod fornøjet med den del af energiministrenes beslutning, der handler om, at landene skal sætte et delmål på 0,5 pct. for såkaldt avancerede biobrændstoffer – eller andengenerations biobrændstoffer.

»Vi er meget lettede over, at der overhovedet er kommet et fast mål for andengenerations brændstoffer, selvom det godt kunne være meget højere,« siger direktør i brancheforeningen Biorefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard.

Hun tilføjer, at hun ser det som starten på et markedstræk på andengenerations biobrændstoffer, som blandt andet det store projekt i Maabjerg har ventet så længe på.

Læs også: Bioraffinaderi sparer 100.000 ton halm på ny proces

Ifølge Anne Grete Holmsgaard er det faste mål vigtigt for de videre forhandlinger i parlament og Kommission, idet man nu ikke bare kan ’glemme’ de avancerede biobrændstoffer.

Det gamle parlament har i tidligere diskussioner stemt for 2,5 pct. avancerede biobrændstoffer, mens Kommissionen slet ikke har nævnt 2G-brændstofferne i sit oplæg til revision af biobrændstofdirektivet.

»Efter min vurdering er det her rigtig gode nyheder for et projekt som Maabjerg, hvor en vis sikkerhed for afsætning for produkterne er essentielt i forhold til at tage en investeringsbeslutning,« siger hun.

Hun tilføjer, at hun håber, at lande som Danmark, Italien og andre med interesser inden for avancerede biobrændstoffer vil slå sig sammen og blive enige om at gå videre end 0,5 pct.

Da EU’s energiministre i december diskuterede en revision af de to direktivet, blokerede blandt andre Danmark for et tilsvarende forslag om et loft på 7 pct.

Læs også: For slapt og for stramt – EU-krav til biobrændstoffers bæredygtighed blokeret

Nu vil Europa-Parlamentet og Kommissionen drøfte Rådets beslutning i deres videre behandling af direktiv-ændringen, som forventes vedtaget ved udgangen af dette år.

Posted in computer.

Folkemødet: Det tager 10 år at få industri-Danmark igen

Danmark har mistet en fjerdedel af sine industriarbejdspladser siden år 2000, og svaret har i mange år været, at Danmark i stedet skal leve af innovation og gode ideer. Problemet er imidlertid, at gode ideer ikke er gode i sig selv, slog blandt andre Danfoss-topchef Niels B. Christiansen fast i en debat, som IDA fredag afholdt på det igangværende Folkemøde på Bornholm:

»Der er ingen tvivl om, at det at kunne producere noget er et vigtigt element også på sigt. Hvis vi ikke kan få de gode ideer pakket ned i noget, som vi kan producere og sælge, så får vi ikke gevinsten,« sagde Danfoss-direktøren og pegede på Tyskland som et bevis for, at en solid grundstamme af industrivirksomheder er med til at holde en økonomi stærk. Også i krisetider:

»I Danmark udgør industri kun 11 pct. af bruttonationalproduktet. I Sverige er det 16 pct., og i Tyskland er det langt over 20 pct. Jeg tror det er en af forklaringerne på, at Tyskland gang på gang er det lokomotiv, der bærer gennem krisen,« sagde Niels B. Christiansen.

Novozymes investerer i dansk produktion

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) bakkede op om pointen:
»Tankegangen om at produktion bare kan laves andre steder irriterer mig. Det betyder nemlig, at vores viden, kompetencer og alt det andet, vi skal leve af også forsvinder. Derfor har regeringen lagt en ny strategi: Vi vil ikke give op, men fastholde hvad fastholdes kan. Vi er optimistiske og tror på, at vi kan flage nogen hjem igen og få nye til.«

Ministeren modtog sjælden ros fra såvel Danfoss-direktøren som fra Thomas Nagy, koncerndirektør i Novozymes, for regeringens vækstreformer, der blandt andet via skatte- og afgiftslettelser har skabt bedre rammevilkår for virksomhederne. Men de to understregede også, at det vil tage tid:

»Vi har brugt 10 år på at lade os glide nedad. Vi skal indstille os på, at det kommer til at tage ti år at komme op igen,« sagde Niels B. Christiansen og blev akkompagneret af kollegaen fra Novozymes:

»Det kommer til at tage tid at genskabe et industrimiljø i Danmark, som det er værd at investere i. Det kan godt lade sig gøre at få stoppet glidningen, men vi er ikke nået til, at vi ser en massiv investering i industriarbejdspladser,« sagde Thomas Nagy og fortalte, at Novozymes selv har vist, at det kan betale sig at investere i produktion i Danmark.

På et tidspunkt var det således billigere for Novozymes at få produceret i Kina og importere produkterne til Europa. Men efter en investering på flere hundrede millioner kroner i automatisering, og nye aftaler med medarbejderne, er det nu billigere at producere i Danmark.

Mangel på teknologisk arbejdskraft

En af de helt store bremser for at få Danmark tilbage på industrisporet er mangel på kvalificeret arbejdskraft:
»Når vi taler om produktion, så taler vi højkompetent produktion. Her skal vi have lærlinge, der virkelige forstår computersystemet. Det er nærmest det, vi kaldte ingeniørarbejde i gamle dage. Derfor er det vigtigt at snakke uddannelse,« sagde Niels B. Christiansen og understregede problemets omfang:

»Vi er en af de virksomheder, der ikke har nok at tage af. Jeg vil vove den påstand, at vi kunne aftage alle dem, der kommer ud fra uddannelsesinstitutionerne i Danmark i dag. Det kunne Vestas nok også og nogle af de andre store. Men vi skal jo dele, og når vi ikke kan få arbejdskraften i Danmark, kan vi blive tvunget til at gå et andet sted hen,« sagde han.

Og her er et af problemerne, at vi igennem 10 år ikke alene har opgivet at holde på industriarbejdspladser i Danmark, vi har også fortalt de unge, at det ikke var en fremtid, der var værd at satse på, argumenterede formand for Dansk Metal Claus Jensen:
»Det skal vi have vendt. Vi skal have fortalt, at de kan få et rigtigt godt liv ved at tage en uddannelse, der lukker dem ind i dansk industri.«

Både han, de to direktører og IDA-formand Frida Frost sendte ønsket om at sikre incitamenter for at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, hvor der i dag er en større stigning i søgningen på både de humanistiske og samfundsfaglige retninger. Og det er noget, som er blevet efterlyst gennem mange år, understregede Niels B. Christiansen fra Danfoss:

»Det må ikke tage så lang tid at få taget den beslutning. Det tager fem år at lave ingeniørerne, og hvis det så tager 10 år at beslutte os til at uddanne dem, så går der femten år. Vi skal have styrket universiteterne nu, så de er mere målrettet erhvervslivet.«

Og det vil erhvervsministeren gerne hjælpe med, forsikrede han:
»Vil meget gerne være med til at lave incitamenter til, at vi får uddannet flere til industrien.«

Posted in computer.

Livsfarlig bakterie fundet på gårde med højt medicinforbrug

En potentielt livsfarlig colibakterie ved navn ESBL (Extended spectrum beta-lactamase) er fundet hos svin og landmænd på gårde med et højt forbrug af antibiotika. Sammenhængen er fundet for gårde, der har brugt 3. og 4. generations antibiotika i form af cefalosporiner, viser en ny undersøgelse fra Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet.

ESBL-bakterierne findes i tarmen hos dyr og mennesker, og kan føre til blærebetændelse, der kan være umulig at behandle. I nogle tilfælde fører bakterierne også til blodforgiftninger, og siden 1. januar i år har Statens Serum Institut overvåget antallet af blodforgiftninger som følge af ESBL-bakterier. I årets første måneder har instituttet registreret 70 anmeldelser om blodforgiftning med ESBL.

Sammenhængen mellem ESBL og antibiotikaforbrug blev opdaget, efter at svineproducenter i juli 2010 indførte et frivilligt stop for brugen af cefalosporiner. På 79 procent af de gårde, der tidligere havde haft et højt forbrug, blev ESBL-bakterier fundet i afføringsprøver fra svin, mens det kun var tilfældet på 20 procent af de gårde, hvor der ikke havde været brugt cefalosporiner.

For at undersøge smittekilden mellem svin og menneske blev 195 mennesker undersøgt, som enten boede eller arbejdede på gårdene. Hos 19 personer blev ESBL-bakterier fundet i afføringen. Alle undtagen én havde haft kontakt med svin, og størstedelen arbejdede på gårde, hvor ESBL-bakterier også var fundet i svinene.

»Det tyder på, at smittespredning af ESBL-bakterier kan ske imellem svin og landmænd. Landmændene havde ESBL-bakterierne i tarmen og var ikke syge af dem, men EBSL-bakterierne var resistente over for flere typer af antibiotika, hvilket ville besværliggøre behandlingen, hvis de efterfølgende skulle give en infektion,« siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

De seneste 10 år har læger været vidne til en markant stigning i forekomsten af ESBL-bakterier. Stigningen ses hos både dyr og mennesker og både i Danmark og resten af verden.

Posted in computer.

Microsoft er løbet tør for IPv4-adresser i USA

Manglen på IPv4-adresser på internettet er nu så udbredt, at Microsoft er blevet nødt til at hente adresser fra hele verden og bruge i USA. Puljen af IP-adresser er nemlig delt ind i geografiske områder, og det er ikke muligt for Microsoft at få flere fra den amerikanske pulje.

Derfor kan kunder hos Microsofts sky-tjeneste Azure blive udsat for spøjse geografiske julelege. Det skriver Microsoft i et blogindlæg, som mediet The Register rapporterer om.

Har man for eksempel en virtuel maskine kørende på Azure i USA, kan man risikere at få en helt anden version af Google, Yahoo og andre tjenester, som bruger IP-adressen til at gætte på den besøgendes geografiske placering. Har man fået tildelt en IPv4-adresse, som på papiret tilhører Brasilien, får man derfor en brasiliansk udgave af websiden.

Alle data og hardware befinder sig stadigvæk i USA, selvom IP-adressen fortæller noget andet, understreger Microsoft. Dermed er dataene beskyttet helt efter bogen – hvis altså data på amerikansk jord er et koncept, man har tillid til.

Microsoft skriver, at firmaet nu arbejder på at få ændret den geografiske placering af de IP-adresser, der er købt ind i udlandet, så problemet med tiden vil forsvinde.

Nu er det store spørgsmål så – ifølge The Register – hvorfor Microsoft har bygget en cloud-tjeneste, som er afhængig af IPv4-adresser, i stedet for at skifte til den nyere standard IPv6, der rummer adresser nok til de næste mange år.

Læs også: Europæisk IPv4-pulje er tom: Rationeringen er begyndt

Posted in computer.

EU strammer reglerne for webbutikker: Forbud mod opt-out-bokse

Har du forsøgt at købe en flybillet hos de billigste selskaber, kender du turen: Man skal igennem en sand labyrint af forslag om en bedre plads eller rejseforsikring, før man til sidst får lov at købe sin billet.

Men nogle steder sker mersalget ikke bare som forslag, men med præ-afkrydsede bokse, man som kunde skal spotte og afmelde, hvis man ikke skal ende med en meget større regning. Altså at man skal ’opt-out’ i stedet for at ’opt-in’.

Nu sætter EU en stopper for den slags tricks med nye regler for handel på nettet. De rummer helt specifikt et forbud mod bokse, som kunder selv skal framelde. Det fremgår af EU-Kommissionens melding om de nye regler.

Andre forbedringer i kundernes rettigheder bliver, at det fremover ikke er tilladt for en netbutik at opkræve højere gebyrer for brug af betalingskort, end firmaet selv skal betale til betalingstjenesterne. Heller ikke hotlines må være overtakserede.

Det skal i det hele taget være meget tydeligt fra starten af, hvad man som kunde kommer til at betale i sidste ende. Og så får alle EU-lande nu minimum 14 dages returret for varer købt på nettet, ligesom Danmark allerede har.

Posted in computer.

Tidligere betjent udlover bitcoin-dusør for forsvarsministerens CPR-nummer

Det er ikke nok, at nuværende og tidligere medlemmer af SF’s folketingsgruppe fik offentliggjort personlige oplysninger som CPR-nummer og adresse. Også forsvarsminister Nicolai Wammen (S) skal have samme tur, mener aktivisten og tidligere politibetjent Lars Kragh Andersen, der driver bloggen Frihedsaktivisten.com.

Han stiller nu til en begyndelse 500 kroner på højkant til den, som først offentliggør forsvarsministerens CPR-nummer. Det fremgår af et blogindlæg, der er skrevet som en reaktion på historien om SF-hackerangrebet, som i sig selv var en reaktion på Folketingets vedtagelse af loven om Center for Cybersikkerhed.

Læs også: SF’s medlemsdatabase hacket – CPR-numre offentliggjort i hævnaktion

I Politiken har Nicolai Wammen nemlig fordømt hackerne og kaldt det et angreb på demokratiet, når hackere griber til chikane af politikere med en anden overbevisning af dem.

Det mener Lars Kragh Andersen er ’nonsens’, da han mener at statens overvågning af borgerne er dybt kriminel, og derfor kan forsvarsministeren ifølge sin egen logik ikke klandre hackerne for at svare igen.

Dusøren på 500 kroner vil blive udbetalt i bitcoins, som kan overføres anonymt, og Lars Kragh Andersen opfordrer andre til at spæde til, så puljen vokser.

’Frihedsaktivisten’ er tidligere politibetjent, som nu fokuserer på at kæmpe for frihedsrettigheder og for at sætte fokus på politiarbejde, der går imod borgernes rettigheder.

Det kræver nok i øvrigt ikke det store hackerarbejde at finde frem til ministerens CPR-nummer. Som Version2 tidligere har beskrevet, valgte datalogen Søren Louv-Jansen for et år siden at offentliggøre CPR-numre på en række toppolitikere i Danmark, i form af et ’CPR-lotteri’ med flere valgmuligheder. Det skete for at sætte fokus på, at CPR-numre ikke er særligt hemmelige, men protesten endte med at koste ham en bøde på 10.000 kroner, som siden blev nedsat til 3.500 kroner.

Læs også: CPR-Søren får bødestraf for at vise ministres cpr-numre

Posted in computer.

Canon køber dansk videoovervågnings-firma

De knap 400 medarbejdere i danske Milestone Systems får nu japanske ejere. Det kendte kamerafirma Canon har nemlig nu købt hele virksomheden. Det oplyser Milestones Systems i en pressemeddelelse.

Dermed får Canon fingrene i software til videoovervågningsformål, baseret på åbne platforme og ikke lukkede, proprietære systemer, som branchen ellers har masser af. Og Canon har lovet at Milestone vil fortsætte i den ånd, lyder det fra den danske direktør.

»Milestone er utrolig begejstret over det store potentiale, der hører med til det at være en del af en global koncern. Canon respekterer den måde, vi har opbygget vores virksomhed på sammen med vores partnere baseret på vores strategi om at tilbyde løsninger via en åben platform. Canon støtter derfor også vores behov for at forblive et uafhængigt selskab inden for Canon-koncernen,« udtaler Lars Thinggaard i pressemeddelelsen.

Firmaet, der har hovedkvarter i Brøndby ved København, blev stiftet i 1998 af en ingeniør og en datalog, og siden er Milestone Systems vokset og ekspanderet i udlandet, med datterselskaber i flere af verdens store markeder.

Hvad Canon måtte betale for at få Milestone Systems under sin kappe, er ikke oplyst. Men opkøbet er en del af en større strategisk plan hos Canon om at satse på flere forskellige forretningsområder. Rent juridisk er det i øvrigt Canons europæiske datterselskab, som står bag opkøbet.

Canon overtager Milestone – og tager et stort skridt inden for netværksbaseret videoovervågning

Søborg, den 13. juni 2014 – Canon, verdensførende i imaging-løsninger, har i dag offentliggjort indgåelsen af en aftale om køb af den danske virksomhed Milestone Systems A/S, som er markedsledende inden for åben platform software til videoovervågning. Købet sker via Canons datterselskab Canon Europa N.V. Kombinationen af Canons innovative imaging-teknologi og Milestones førende ekspertise inden for videoovervågningssoftware skaber en stærk aktør på det hurtigt voksende marked for netværksbaseret videoovervågning.

Canon har en klar ambition om at sikre fremtidig vækst via diversifikation, og har udpeget netværksbaseret videoovervågning som et nyt strategisk forretningsområde. Canons software-kompetencer inden for dette område styrkes betydeligt ved overtagelsen af Milestone. Rokus van Iperen, President & CEO i Canon Europa, Mellemøsten og Afrika, udtaler: ”Canon sigter efter en førende position inden for netværksbaseret videoovervågning, og vi har i dag foretaget en strategisk vigtig investering med henblik på at realisere vores mål om at vokse på dette marked. Sammen med Milestone kan vi vokse hurtigere ved at tilbyde nye avancerede produkter og løsninger til nye sektorer gennem nye kanaler, alt sammen med henblik på at tilbyde vores kunder større værdi. Vi er meget begejstrede for udsigten til at arbejde sammen med så talentfuld og innovativ en virksomhed, og vi byder Milestone velkommen i Canon-koncernen.”

Lars Thinggaard, President & CEO, Milestone Systems: ”Milestone er utrolig begejstret over det store potentiale, der hører med til det at være en del af en global koncern. Canon respekterer den måde, vi har opbygget vores virksomhed på sammen med vores partnere baseret på vores strategi om at tilbyde løsninger via en åben platform. Canon støtter derfor også vores behov for at forblive et uafhængigt selskab inden for Canon-koncernen. Vi føler, at dette skridt vil løfte både vores forretning og vores support til vores leverandører og partnere op på et nyt niveau.”

Milestone er globalt førende inden for videoovervågningssoftware, har stor fokus på innovation og besidder stærke kompetencer inden for konsulent- og videreuddannelsesydelser. Dette gør det muligt at skabe stærk synergi med Canons kundefokus og R&D-kultur. Som en del af Canon-koncernen vil Milestone være i stand til at accelerere sin vækst og udvikling af nye produkter, samt udvide sin globale tilstedeværelse via Canons forretnings- og kundekanaler.

Milestones succesfulde åben platform-forretningsmodel er essentiel for selskabets fortsatte succes, og Milestone vil således fortsætte med at tilbyde åben platformsløsninger til markedet, alt imens det vil fortsætte som et uafhængigt selskab inden for Canon-koncernen. Canon støtter fuldt ud denne åben platformsstrategi og anerkender Milestones stærke partnerskaber. Milestones ledelse fortsætter efter gennemførelsen af transaktionen, og de er dedikerede til at gøre transaktionen til en succes.

Posted in computer.

Ugens specialistjob hos Version2

Drupaludvikler til TV2, Systemtekniker til Mærsk Training, Campaign Manager til 3 og en række udviklere til Netcompany.

Posted in computer.

Et af verdens største rejseselskaber åbner for betaling med bitcoins

Som det første store rejseselskab accepterer Expedia fremover bitcoin-transaktioner som betalingsform. Det vil i begyndelsen dog være begrænset til hotelbookinger fra selskabets amerikanske hjemmeside. Det skriver BBC.

Expedia er ikke det første rejseselskab, der godtager bitcoins som betaling, men det er langt det største. Beslutningen kommer ovenpå måneders stormvejr for bitcoins, som har præget af bekymringer omkring sikkerheden og et kollaps af den japanske bitcoin-børs, MtCox.

Læs også: Bitcoin-banken Mt. Gox giver op og går konkurs

En bitcoin-analytiker kalder da også beslutningen for et ‘stort skridt’ for bitcoins, og redaktør for nyhedssitet om bitcoins, CoinDesk, mener, at beslutningen bringer den virtuelle valuta tættere på at blive mainstream.

Expedia vil bruge den ‘digitale tegnebog’, Coinbase, til behandling af transaktioner. Selskabet har dog ingen planer om at holde på valutaen, men vil i stedet veksle deres bitcoin-depoter til dollars hver 24. time.

Posted in computer.

Nets spærrer kort i massevis efter systematisk afluring

13.000 danskere vil i dag stå med et Visa/Dankort, som ikke virker. Nets har nemlig spærret deres kort efter en sag om muligt misbrug. Det skriver Ekstra Bladet.

Spærringerne sker i kølvandet på systematisk afluring af danskernes kort, hvilket typisk sker via såkaldt skimming-udstyr, som bliver placeret på betalingsautomater og kopierer oplysningerne fra kortet og den pin-kode, der bliver indtastet.

Ifølge Nets er det for eksempel på tankstationer, at kortsvindlerne har monteret spion-udstyr på pengeautomater, men det kan også være andre steder. Afluringen kan også ske via en netbutik, men hvad der er sket helt præcist i denne sag, ønsker Nets ikke at fortælle. At kort er blevet afluret og derfor nu spærret, er ikke lig med, at alle disse kort er blevet misbrugt, understreger Ulrik Marschall, pressemedarbejder hos Nets.

Til Version2 forklarer han, at man siden en tidligere sag har holdt ekstra øje med en række kort, som muligvis også var blevet afluret dengang. Og nu har det vist sig, at disse kort altså også var ramt og derfor spærrer man dem.

»Det er typisk på ét betalingssted, at kortoplysninger bliver afluret, enten ved skimming eller i en netbutik. Hvis vi kan se, at kort brugt det sted mellem klokken 14 og 16 en dag er blevet afluret og misbrugt, spærrer vi dem, men sætter så kort brugt før og efter under skærpet opsyn. Og hvis der er tegn på misbrug, spærrer vi også dem,« forklarer han.

At spærre kort efter misbrug er noget, Nets gør hver dag, men denne sag er mere omfattende end normalt.

»Det er ikke den største sag, vi har haft, men en af de større. Men der er ingen grund til panik, for der er fire millioner Dankort-holdere i Danmark, og det er kun en meget lille del af dem, der er påvirket af det her,« siger Ulrik Marschall.

Opdatering: Nets valgte fredag eftermiddag at melde ud, at det drejer sig om 13.000 kort.

Posted in computer.